Projekty unijne

Jesteśmy Partnerem w realizacji projektu: “Tuzy u Tuza. Rehabilitacja lecznicza w chorobach przewlekłych układu kostno-stawowego i mięśniowego w 3 powiatach województwa śląskiego zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym”

Nazwa beneficjenta: FIZJOTERAPIA JACEK TUZ

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

Okres realizacji: 2020-01-01 – 2022-12-31

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu 1080 osób (540 kobiet) powyżej 50 roku życia (50–59 lat u kobiet i 50–64 lat u mężczyzn) z województwa śląskiego, głównie z Tychów, powiatu tyskiego, powiatu będzińskiego i sosnowieckiego do rehabilitacji i profilaktyki przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz do edukacji zdrowotnej, wydłużającej/przywracającej aktywność zawodową, a także podniesienie kwalifikacji 54 osób (27 kobiet) personelu medycznego w Tychach/Sosnowcu w latach 2020–2022.

Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną osoby zamieszkałe według Kodeksu Cywilnego lub pracujące w województwie śląskim, w tym:

* 1080 osób (540 kobiet) w wieku aktywności zawodowej,

* 54 osoby (27 kobiet) kadry podmiotów leczniczych.

Planowane efekty:

  • 1134 osób (w tym 567 kobiet) objętych programem zdrowotnym;
  • 1080 osób (w tym 540 kobiet) uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie;
  • 54 osoby (w tym 27 kobiety) uczestniczące w szkoleniu dla kadry medycznej w Programie:
  • 648 osób (w tym 324 kobiet), które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuują zatrudnienie.

Wartość projektu: 1 826 307,84 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 552 361,66 PLN

Jak się zgłosić oraz więcej informacji uzyskasz klikając w link http://fizjoterapiamdt.pl/bezplatny-program-rehabilitacyjny/ 

Poradnia specjalistyczna NFZ (bezpłatne)