Category: Poradnie specjalistyczne NFZ

Projekty unijne

   |   By  |  No comments

Jesteśmy Partnerem w realizacji projektu: “Tuzy u Tuza. Rehabilitacja lecznicza w chorobach przewlekłych układu kostno-stawowego i mięśniowego w 3 powiatach województwa śląskiego zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym”

Nazwa beneficjenta: FIZJOTERAPIA JACEK TUZ

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

Okres realizacji: 2020-01-01 – 2022-12-31

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu 1080 osób (540 kobiet) powyżej 50 roku życia (50–59 lat u kobiet i 50–64 lat u mężczyzn) z województwa śląskiego, głównie z Tychów, powiatu tyskiego, powiatu będzińskiego i sosnowieckiego do rehabilitacji i profilaktyki przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz do edukacji zdrowotnej, wydłużającej/przywracającej aktywność zawodową, a także podniesienie kwalifikacji 54 osób (27 kobiet) personelu medycznego w Tychach/Sosnowcu w latach 2020–2022.

Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną osoby zamieszkałe według Kodeksu Cywilnego lub pracujące w województwie śląskim, w tym:

* 1080 osób (540 kobiet) w wieku aktywności zawodowej,

* 54 osoby (27 kobiet) kadry podmiotów leczniczych.

Planowane efekty:

 • 1134 osób (w tym 567 kobiet) objętych programem zdrowotnym;
 • 1080 osób (w tym 540 kobiet) uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie;
 • 54 osoby (w tym 27 kobiety) uczestniczące w szkoleniu dla kadry medycznej w Programie:
 • 648 osób (w tym 324 kobiet), które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuują zatrudnienie.

Wartość projektu: 1 826 307,84 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 552 361,66 PLN

Jak się zgłosić oraz więcej informacji uzyskasz klikając w link http://fizjoterapiamdt.pl/bezplatny-program-rehabilitacyjny/ 

SZCZEPIENIA COVID-19

   |   By  |  No comments

Poradnia FamiliaMed uczestniczy w akcji szczepień przeciwko COVID-19.

TELEFON 503 093 332

Szczepienia przeprowadzamy dla wszystkich chętnych osób (nie tylko pacjentów FamiliaMedu) .

Szczepienia odbywają się w placówce FamiliaMed w Mikołowie na osiedlu Mickiewicza 20.

Szczepienia są przeprowadzane w tygodniu od poniedziałku do soboty po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Na podstawie wytycznych Minister Zdrowia w chwili obecnej wykonujemy szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 65 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2.

KORONAWIRUS

   |   By  |  No comments

UWAGA!!!

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

 • REJESTRACJA PACJENTÓW TYLKO TELEFONICZNA
 • PACJENTOM UDZIELANE BĘDĄ TELEPORADY W GODZINACH PRACY PRZYCHODNI
 • W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA I WTEDY MOŻLIWE BĘDZIE WEJŚCIE DO PRZYCHODNI
 • NIE NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ PO RECEPTY – PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁOSIĆ TELEFONICZNIE

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o Zastosowanie się do zaleceń.

NUMERY TELEFONÓW:

 • PORADNIA MIKOŁÓW oś. Przy Plantach 8

32 70 80 710

32 70 80 718

606 188 051

 • PORADNIA MIKOŁÓW oś. Mickiewicza 20

32 70 80 711

32 70 80 718

604 649 546

 • PORADNIA MIKOŁÓW Bujaków ul.Górka 60

32 70 80 720

32 70 80 718

 • PORADNIA LĘDZINY ul. Lędzińska 1

32 216 78 38

32 70 80 718

514 047 572

REJESTRACJA ON-LINE

   |   By  |  No comments

Rejestracja on-line :

SPECJALIŚCI

Rejestracja do lekarzy specjalistów odbywa się za pomocą portalu Znany Lekarz. W prawym górnym rogu w zakładce “Umów wizytę” znajduje się menu rozwijalne z możliwością podania lekarza specjalisty i pierwszego wolnego terminu wizyty.

ZAPRASZAMY

Rejestracja Mikołów os. Przy Plantach 8 tel. 32 70 80 710

Rejestracja Mikołów os. Mickiewicza 20 tel. 32 70 80 711

Rejestracja Mikołów Bujaków Górka 60 tel. 32 70 80 720

Rejestracja Lędziny ul. Lędzińska 1 tel. 32 70 80 715

Rejestracja Gostyń ul. Rybnicka 2 tel. 32 70 80 744